Предстоящо Събитие

Мраморното било на Пирин (26 Август)

Това е еднодневен динамичен преход, който не е никак лек, но за сметка на това ще ни преведе през едни от най-впечатляващите, красиви и високи части на Пирин планина. Ще се опитаме да вложим усилията си и да достигнем за един ден първенеца вр. Вихрен – 2914 м., върховете Кутело I - 2908 м., Кутело II - 2907 м., Бански суходол – 2883 м. и 400 метра дългия карстов ръб, наречен с кодовото име - Кончето. Най-тесният участък е дълъг около 150 м. и се стеснява почти до 1 метър. На отиване ще се включим по средата от подсичащата пътека. А на връщане го изминаваме цялото и отиваме към вр. Кутело. 
Програмата: Ще се съберем на паркинга пред стадион Васил Левски в 6:00 ч. и потегляме към Банско. ( По-добър вариант е тръгване в петък 18:00 и нощувка на х. Бъндерица или на палатка) . С колите ще стигнем до х. Бъндерица за около 2,3 ч. От там започва и нашия преход. Маршрутът ни минава през местността Казаните и достигаме премката между Вихрен и Кутело. Продължаваме към Баюви дупки от средата на Конченто. На връщане ще минем през цялото карстово било в посока върховете Кутело I и Кутело II. Отново се спускаме на премката, за да продължим с изкачването на първенеца на Пирин – вр. Вихрен. На слизане минаваме през местноста Кабата и от там достигаме до х. Вихрен и после обратно към х. Бъндерица и колите. На връщане може да се седне да хапнем и споделим впечатленията от деня. Прибиране в София ориентировъчно към 21,00 ч.

Цена: 65 лв./човек
Цената включва: планински водач, транспорт, туристическа застраховка.

Цена без транспорт: 50 лв./човек
Цената не включва: лични разходи, храна и напитки.

It is a one-day dynamic transition, which is not at all easy but it will lead us through some of the most impressive, beautiful and high parts of the Pirin mountain. We will try to make our efforts and reach for one day the peak of Vihren peak - 2914 m, peaks Kutelo I - 2908 m, Kutelo II - 2907 m, Banski dryol - 2883 m and 400 m long karst rim, Named with the code name - Koncheto. The narrowest section is about 150 meters long and narrows to almost 1 meter. On our way, we'll get in the middle of the treadmill. On the way back we go all the way and go to Cutello.
The program: We will meet in the parking lot in front of the Vasil Levski stadium at 7.00 and we will go to Bansko. With the cars we will get to x. Bunderitsa for about 2.3 h There we go down and prepare for the transition (sticks, backpacks). Our route passes through the Kazanite area and reaches the gap between Vihren and Kutelo. We continue to Bayuvi holes from the center of Conchanto. On our way back we will pass through the entire karst ridge towards the summits of Kutelo I and Kutelo II. Again we descend to the slope to continue with the ascent of the Pirin leader - Vihren peak. On the way down the Kabata locality, Vihren and then back to x. Banderitsa and the cars. On return we can sit down to eat and share the impressions of the day. Resumption in Sofia by 21:00 hrs.

Price: 65 BGN / person
The price includes: mountain guide, transport, tourist insurance.

Price without transport: 50 BGN / person
The price does not include: personal expenses, meals and drinks.